Wednesday, May 09, 2007

American Historical Association Blog: Google Books: What’s Not to Like?

American Historical Association Blog: Google Books: What’s Not to Like?

Kerrankin kunnon keskustelua Google Book Search -palvelun laadusta, skannausten onnistuneisuudesta,indeksoinnista, perinteisen luetteloinnin roolista, julkisen sektorin dokumenttien tekijänoikeuksista jne.

No comments: